Yükleniyor

Denetleme Kurulu

Naim CENGİZ Emniyet Müdürü Başkan
Olgun GÜNEY Muhasebe Uzmanı Üye
Serdar GAZEL Gelir Uzmanı Üye
Dr. Hayri DEMİR Akademisyen Üye
Ayhan AŞIK Yazılımcı Üye

Naim CENGİZ Emniyet Müdürü Başkan
Olgun GÜNEY Muhasebe Uzmanı Üye
Serdar GAZEL Gelir Uzmanı Üye
Dr. Hayri DEMİR Akademisyen Üye
Ayhan AŞIK Yazılımcı Üye