Yükleniyor
OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Tarih: 15 Eylül 2021 Çarşamba

OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA

ÖNEMLİ DUYURU

  

              8-9 Eylül 2021 tarihli yazılarımızda; Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun 5’inci Olağan Genel Kurulu’nun 16 Ekim 2021 tarihinde yapılmasına dair Federasyonumuzca Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirimde bulunulmuş olduğu, tarihin uygun görülmesi halinde belirtilen tarihte, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ertesi gün Olağan Genel Kurulumuzun Ankara’da gerçekleştirileceği, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Olağan Genel Kurul için başka bir tarih belirlenmesi halinde kulüplerimize en kısa süre içinde bildirim yapılacağı belirtilmiş olup, kulüplerimizden delege isimleri talep edilmiştir.

              Federasyonumuz Ana Statüsünün 20’nci maddesinde Olağan Genel Kurulun Olimpiyat Oyunlarının bitiminden itibaren 3 ay içinde yapılacağı, 21’nci maddesinde ise; ‘Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır. Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.’ hükmü yer almaktadır. Bu hükümler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edilmektedir.

              Bakanlığımızca Federasyonlara Genel Kurul tarihleri için dönüş yapılmamıştır bu nedenle, bildirmiş olduğumuz 16 Ekim tarihinde Olağan Genel Kurulun yapılması mümkün görünmemektedir. Bakanlıkça belirlenecek olan Genel Kurul tarihleri bütün Federasyon Başkanlıkları gibi beklenmekte olup, Federasyonumuza tarih bildirimi yapılması halinde en kısa sürede kulüplerimize bildirim yapılacak ve Genel Kurul takvimi kaldığı yerden işletilmeye devam edecektir.

              Bakanlığımızca Olağan Genel Kurulumuzun tarihinin bildirilmesi ve yeni takvim sürecine girildiği anda tüm sosyal medya hesaplarından ayrıca kulüp yetkililerimizin e-mail adreslerine bilgilendirme yapılacağı ilanen tüm delegelerimize duyurulur.